Şb. İyl 24th, 2021

Ölkənin ən böyük banklarından biri olan Bank Respublika, 2020-ci ildəki fəaliyyət nəticələrini elan edib. Xarici çağırışlara baxmayaraq, Bank yaxşı maliyyə nəticələri nümayiş etdirərək Azərbaycanın bank xidmətləri bazarında lider mövqeyini möhkəmləndirib.

1 yanvar 2021-ci il tarixinə bankın aktivləri 1,03 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da banka ölkənin aparıcı beş bankı sırasında yerini qoruyub saxlamağa imkan vermişdir. Açıqlanmış hesabatdan həmçinin görünür ki, Bank davamlı inkişaf üçün kifayət qədər yüksək kapital ehtiyatına malikdir. Belə ki, bankın məcmu kapitalı 7% artaraq 83,9 milyon manat olmuş və minimum məcmu kapital normasını (50 mln. manat) 68% üstələmişdir. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı 11,19%, məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı isə 16,73% təşkil edib ki, bu da normadan müvafiq olaraq 2,2 dəfə və 1,9 dəfə çoxdur. Bundan əlavə, bankın kapitalından istifadənin effektivliyini əks etdirən maliyyə levereci əmsalı 5,8% təşkil edib ki, bu da normadan 1,5 dəfə çoxdur.

COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan karantin tədbirlərinə baxmayaraq, Bank 2020-ci ildə müsbət dinamikanı davam etdirə bilmiş və ilin sonunda bankın xalis mənfəəti 6,02 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu ilə nisbətən xalis faiz gəliri 10% -dən çox artaraq 45,5 milyon manata çatmışdır. 12 ay ərzində Bank tərəfindən verilmiş kreditlərin ümumi həcmi 369 milyon manatdan çox olmuşdur ki, bunun da əsas hissəsi real sektorun dəstəklənməsinə yönəldilmişdir.

2020-ci ildə Bank uğurla bank sistemini yeniləyərək yeni çevik bir mikroservis arxitekturasına keçmiş, bu isə, bankın bazarın aktual tələblərinə daha sürətli cavab verməsini təmin etmişdir.